• Razvodni ormari

    Izrada i montaža razvodnih ormara

  • Gromobrani

  • Elektromontaža

Jake struje

Instalacija jake struje

Pod instalacije jake struje podrazumijevamo slijedeće:

  • Instalacije priključnica i fiksnih spojeva
  • Instalacije rasvjete
  • Elektro montažu
  • Rzavodne ormare
  • Gromobranske instalacije

Električna instalacija jake struje u objektu obuhvaća sav razvod i priključke trošila u objektu od razvodne ploče i brojila, kao i sama trošila koja su stalno priključena na razvod.

Instalacije se mogu izvoditi kablom koji se polaže izravno u zidove prije žbukanja gips kartonksih obloga ili drugih obloga.

Isto tako instalacije se mogu izvoditi u PVC instalacijskim cijevima negorivim ili od polietilena goriva ali čvršće što je daleko bolja i kvalitetnija izvedba radi bolje zaštite i mogučnosti zamjena instalacija ili kasnijih preinaka.

Razvodni ormari isto tako moraju biti kvalitetno i propsno ugrađeni, obilježeni te sadržavati propisnu opremu koja štiti samu instalaciju od udara električne energije i požara.

Gromobranske instalacije, odnosno zaštita od udara groma sastoji se u tome da se udar munje metalnim vodičem odvede u zemlju što zahtjeva kvalitetnu gromobransku instalaciju

.